Maly Modelarz - 1961 - 03 - Samolot Mysliwski Spitfire

3,908 Kb