Maly Modelarz - 1960 - 02 - Samolot Mysliwski MiG 19

6,389 Kb