Maly Modelarz - 1959 - 12 - Samolot Turystyczny PZL 26

13,331 Kb