Maly Modelarz - 1959 - 04 - Samolot Ikarus M 452

5,530 Kb