Maly Modelarz - 1958 - 02 - Samolot ZLIN 26

7,418 Kb