Maly Modelarz - 1987 - 09 - Samolot Mirage F-1C

5.718 Kb