Maly Modelarz - 1985 - 10 - Samoloty Sopwith Camel I Triplane

8.048 Kb