Maly Modelarz - 1979 - 04 - Samolot Mysliwski Mustang

4.927 Kb