Maly Modelarz - 1978 - 04 - Samolot Mysliwski MiG I Samolot Sportowy AIR 1

6.315 Kb