Maly Modelarz - 1975 - 08 - Samolot Mysliwski Typu MiG 21


5.354 Kb